W naszej Parafii w Tygodniu misyjnym, trwała akcja,,starter ” dla najuboższych w Kibeho, czyli zbiórka pieniężna na zakup miski,garnka i kopaczki. Zebraliśmy kwotę 7 (siedmiu) tysięcy. W naszym imieniu ten zestaw zakupi ks. Zdzisław , znany nam misjonarz obecnie z Kibeho.