SOBOTA – 23.03.2019. 18.00  Msza św. z nauką ogólną NIEDZIELA – 24.03. Msze święte z naukami ogólnymi 7ºº,9ºº,10³º. 21.00    Apel  Jasnogórski PONIEDZIAŁEK – 25.03. 9.00     Msza św. z nauką ogólną 10.15   Spotkanie z uczniami Szkoły Specjalnej 18.00   Msza św. z nauką ogólną 21.00   Apel  Jasnogórski WTOREK – 26.03. 9.00     Msza św. z nauka ogólną 10.15  

NOWE CENTRUM DLA DZIECI W KIBEHO W RWANDZIE POWSTAŁO TAKŻE DZIĘKI NASZEMU WSPARCIU FINANSOWEMU .

Zapraszamy na film z podziękowaniami od misjonarza z Rwandy

Kościół zwany „Szpitalnym” pierwotnie drewniany, został wybudowany wraz z powstaniem miasta w XIV wieku. Początkowo pełnił funkcję kaplicy ,,Szpitalika”, czyli przytułku dla bezdomnych i najuboższych. W czasie reformacji, w latach 1560-1654, ,,Szpitalik” służył katolikom jako kościół parafialny. W 1718 roku drewniany kościół spalił się, a dzięki ofiarności wiernych został odbudowany w 1878 roku. W „Szpitaliku”

Spotkania dla narzeczonych odbywają się w miesiącach nieparzystych przez cały rok. Nauki przedślubne w „Szpitaliku” są w 2., 3. i 4. środę miesiąca nieparzystego o godz. 18.00. Dzień skupienia dla narzeczonych jest w drugą niedzielę miesięcy nieparzystych o godz. 14.00. W ramach dnia skupienia jest Msza święta. Poradnia życia w rodzinie jest czynna w budynku probostwa Parafii

Nasza Parafia wspiera polskich misjonarzy i misjonarki w Rwandzie (Afryka Środkowa). Dzięki dobrym sercom Parafian udało się wysłać pieniądze na wybudowanie dwóch domów dla biednych rodzin oraz na dożywianie dzieci w szkole ojców Marianów w Nyakinama. Siostrom Franciszkankom prowadzącym dom dla niewidomych sierot w Kibeho wysłaliśmy osiem dużych paczek włóczki do prac edukacyjnych i ręcznego wykonywania wyrobów