W 2017 roku zapraszamy na pielgrzymki :

  • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 24-30 czerwca
  • Autokarowa pielgrzymka do Lichenia 28-30 sierpnia
  • Autokarowa pielgrzymka do Włoch 3-11 września
  • Samolotowa pielgrzymka do Ziemi Świętej 11-18 listopada

Szczegóły w gablotce oraz w kancelarii parafialnej.