Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
14 niedziela zwykła, 5 lipca 2020 roku

 

 

 • Z dniem 1 lipca br. Biskup Bielsko- Żywiecki mianował Proboszczem Parafii Znalezienia Świętego Krzyża ks. Witolda Grzombę - jednocześnie Proboszcza Parafii św. Ap. Piotra i Pawła.
  Uroczystego wprowadzenia Ks. Proboszcza na urząd, dokona Ks. Dziekan w przyszłą niedzielę na Mszy o 10.oo.
  Proboszcza i całą Parafię otoczmy modlitwą.
 • W sobotę Święto św. Benedykta, Patrona Europy, dzień imienin Papieża Seniora Benedykta XVI- pamiętajmy o Nim w modlitwie.
 • Wyjazd na Spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę będzie w sobotę 11 lipca o 9.3o ze Starego Targu.
 • Przypominamy, że dyspensa od udziału we Mszach niedzielnych i świątecznych obejmuje:
  osoby starsze, chore i odczuwające lęk przed zarażeniem
  .
  Pozostałe osoby mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
  Biskup prosi i zaleca, aby Komunię św. przyjmować na rękę.
 • Wszystkich przebywających w kościele bezwzględnie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

 

 

 

 

Kontakt

Parafia Znalezienia Świętego Krzyża w Skoczowie („Szpitalik”)
43-430 Skoczów
ul. Szpitalna 2
Nr konta parafialnego:
36 1050 1070 1000 0090 3207 6573
ING
Kancelaria Parafialna czynna:

po każdej Mszy świętej
(także w niedzielę).